dolor sit amet

Informacje o działaniach realizowanych przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu można znaleźć również na stronie internetowej: http://www.pckziuwalcz.pl/index.php/projekty