Nauczycielki PCKZiU w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu - studia podyplomowe (logistyka handlu i spedycja)