Dnia 12 maja 2022 roku odbyła się wycieczka do wielkopowierzchniowego obiektu handlowego "CASTORAMA" w Poznaniu. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie  branżowej szkoły I stopnia kształcący się w drugiej i trzeciej klasie głównie w zawodzie "sprzedawca" w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu przy ul. Bankowej 13.

Głównym celem programu była konfrontacja branżowej wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną, a poprzez to  wpływ na rozwój ucznia,        oraz możliwość zdobycia nowej wiedzy z zakresu  organizacji sprzedaży, logistyki, marketingu oraz przedsiębiorczości.   

Podczas prelekcji, którą przeprowadził Dyrektor jednostki handlowej uczniowie zapoznali się z historią rozwoju firmy, jej strukturą organizacyjną oraz bazą logistyczną. Podczas zwiedzania obiektu handlowego  uczestnicy poznali proces przyjmowania towaru, warunki jego magazynowania  oraz wydawania klientom.  Wycieczka po poszczególnych działach w organizacji, odkrywanie tajników pracy i zakresu obowiązków pracowniczych z pewnością pozwoliła  zapoznać uczniów z wymaganiami zawodowymi w branży handlowej jednostki wielkopowierzchniowej.