Staże zawodowe mają na celu poszerzenie wiadomości uczniów i sprawdzenie ich umiejętności w realnych warunkach pracy. W chwili obecnej staże realizuje 75 uczniów Technikum Zawodowego nr 1 im. Profesora Wiktora Zina w Wałczu. Technicy logistycy, technicy budownictwa i technicy architektury krajobrazu pracują i uczą się w zakładach na terenie województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.