Zajęcia z j. niemieckiego branżowego w zawodzie kierowca mechanik

  

Uczniowie klasy II MT na zajęciach prowadzonych w ramach projektu "Wiedza oparta na praktyce..." poszerzają swoje wiadomości z zakresu materiałów budowlanych, po przez systematyczną lekturę fachowych czasopism. Nabywają umiejętność stałego dokształcania się w dziedzinie nowych technologii w budownictwie.

Zajęcia z pneumatyki realizowane w ramach Kontraktu Samorządowego w pażdzierniku.

Beata 2  Beata 1  Beata 2  Beata 3

     Beata 4  Beata 5  Beata 6  Beata 7

  

    

  

Uczniowie klasy IV B na zajęciach prowadzonych w ramach projektu "Wiedza oparta na praktyce..." zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również  zdobywają umiejętności praktyczne niezbędne w zawodzie technika budownictwa. Organizacja małych zespołów, kierowanie zespołem, to umiejętność, które są bardzo przydatne w pracy zawodowej.

W dniu 11.06.2019 roku klasa z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu o profilu Architektura Krajobrazu wybrali się na wycieczkę do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy. Wycieczka został zrealizowana z projektu „Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”, w ramach wycieczki edukacyjnej.

Celem wyjazdu było zwiedzanie Ogrodów Hortulus dzielących się na dwie części: Ogrody Tematyczne Hortulus oraz Ogrody Hortulus Spectabilis. Klasa architektury krajobrazu zwiedziała ponad 5 h powierzchni ogrodów, gdzie mogli poznać nowe, nieznanie im gatunki roślin jak i również poznać aż 28 stylów ogrodów. Pierwszej części Ogrodów tematycznych Hrostulus młodzież zwiedzała z przewodnikiem, gdzie mogli zadawać pytania, poznać mało im znane gatunki roślin i przyjrzeć się jak zaprojektowane są poprawie ogrody np. japoński, francuski, śródziemnomorski. Ciekawym rozwiązaniem dla młodzieży był stworzony ogród Antoniego Gaudiego, gdzie oprócz kolorów jest występują, poznali ciekawą roślinności wabiąca zapachem motyle. W drugiej części Ogrodów Hortulus Spectabilis uczestnicy wycieczki mogli wspiąć się na wieże widokowa i zobaczyć cały ogród z wydzielonymi ogrodami. Główna atrakcja tej części ogrodu jest również labirynt mocy. W tej części młodzież mogła się również zapoznać jaką są rośliną według kalendarza Cekcyńskiego, poznać ogrody współczesne, ogrody wiejskie, ogrody lawendowe itp.  W Ogrodach Hortulus wielką wagę przykłada się do krzewienia szeroko pojętej wiedzy przyrodniczej, a także propagowania wiedzy ogrodniczej jako pasji oraz stylu życia wśród przyrody, która przydała się młodzieży do praktycznej nauki zawodu i poszerzeniu wiedzy w zakresie nauki o architekturze krajobrazu.