Zapoznanie z miarami statystycznymi (klasa III LG).