Umiejętności kadry kierowniczej i organizacyjnej budowy nie mogą ograniczać się jedynie do opanowania tajników technologii poszczególnych robót. Konieczna jest także umiejętność organizowania pracy i to w taki sposób, aby jej wyniki były odpowiednio efektywne. Można to uzyskać, gdy warunki pracy i jej organizacja będą pozwalały na osiąganie odpowiedniej jakości. 

Uczniowie podczas dodatkowych zajęć mogą poszerzać i utrwalać swoją wiedzę i umiejętności, a tym samym organizować tak prace budowlane, aby były one wykonane w jak najkrótszym czasie, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa.