Zajęcia z j. niemieckiego branżowego w zawodzie kierowca mechanik