Uczniowie doskonalili umiejętności redagowania dokumentów w korespondencji handlowej.

Dnia 12.10.2018 odbyła się wycieczka do firmy FAMOT Pleszew Sp. Z o.o. ul Fabryczna &.

W wycieczce wzięło udział 17 uczniów PCKZiU i dwóch opiekunów Marek Machalski i Mirosław Wójcicki. Uczniowie uczą się w III i IV klasie w zawodzie technik mechatronik.

Podczas wycieczki został zwiedzony cały zakład produkcyjny. Uczniowie przechodzili przez poszczególne działy, począwszy od działu obróbki korpusów obrabiarek następnie przez dział obróbki podzespołów, dział montażu a skończywszy na magazynach. Uczniowie zapoznali się także z nowoczesnymi technologiami pomiaru wykonanych detali, transportem między wydziałami, z obsługą obrabiarek za pomocą robotów.

Dzisiejszy FAMOT to nowoczesna fabryka, dzięki eksportowi znana bardziej na świecie niż w Polsce. Obecnie około 90% produkcji trafia na eksport, również do krajów pozaeuropejskich. Firma specjalizuje się w produkcji największych korpusów obrabiarek oraz ich wrzecion. W procesie produkcji wykorzystywanych jest około 50 bardzo nowoczesnych maszyn produkcyjnych, pozwalają na wykonanie kilkunastotonowych korpusów z dokładnością często przekraczającą jedną setną milimetra. Finałowym etapem powstawania obrabiarki jest jej montaż końcowy. Aktualnie rocznie powstaje na nim ponad 800 sztuk obrabiarek finalnych. Specjalne programy sterujące firmy SIEMENS i HEIDENHAIN, umożliwiają łatwy „dialog” operatora z maszyną. Maszyny produkowane w FAMO-cie pozwalają na obróbkę detalu nawet w pięciu osiach. Praca operatora może ograniczyć się do zamocowania materiału obrabianego, zamknięcia drzwi maszyny, uruchomienia odpowiedniego programu, a po jego zakończeniu wymiany gotowego detalu na nowy materiał. Nie ma również potrzeby ręcznej wymiany narzędzi. Są one zgromadzone w magazynie maszyny i pobierane automatycznie w zależności od wykonywanego zadania.

1   2   4   5

We wtorek 05.06.2018r. uczniowie PCKZiU pod pieką P. Barbary Rosochackiej i P. Eweliny Ludwiczak mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach kulinarnych, w akademii kulinarnej dr Sadkiewicza,  w ramach projektu „Wiedza oparta na praktyce-modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”

Spotkanie odbyło się pod nazwą" Smaki natury i pasja kulinari- od lasu do stołu" Nasi przyszli kucharze wykonywali potrawy z dziczyzny, a potem wszyscy wspólnie je degustowaliśmy (mniam:-))

Spotkanie zaprocentowało nowym doświadczeniem, nowymi umiejętnościami i zdobytą wiedzą. Zyskaliśmy uśmiech i wsparcie wspaniałych ludzi: P. dr Józefa Sadkiewicza i P. Walentyny Jałochy.

Uczniowie PCKZiU w Wałczu 24 września odwiedzili Berlin.

Wycieczka w ramach projektu stanowiła ważny element edukacyjny i wychowawczy. Dzięki niej uczniowie mogli w praktyce wykorzystać wiedzę teoretyczną przyswajaną na lekcjach w szkole, zajęciach dodatkowych oraz poznawać formy aktywnego wypoczynku.

W programie uwzględniono zwiedzanie  centrum Berlina i omówienie najważniejszych zabytków architektonicznych miasta.

Uczniowie odwiedzili Muzeum Żydów - najsłynniejszy budynek Daniela Libeskinda. Zobaczyli Pomnik Pomordowanych Żydów Europy - jeden z najważniejszych pomników w Berlinie. Poznali historię Bramy Brandenburskiej - najbardziej rozpoznawalnego zabytku Berlina i Wieży Telewizyjnej na Alexanderplatz, wzniesionej w latach 1965-1969 przez władze byłej NRD. Chwilę wytchnienia dał spacer po Großer Tiergarten - najbardziej popularnym parku w Berlinie.

Uczestnikami  wycieczki było 30 uczniów technikum budownictwa i architektury krajobrazu
z klas drugiej, trzeciej i czwartej. Opiekunami i przewodnikami po Berlinie były panie Renata Pachocka, Justyna Piotrowska i Natalia Mochort.

Uczniowie opisywali funkcjonalność poznanego oprogramowania wspierającego różne procesy logistyczne w przedsiębiorstwach.