Uczniowie klasy III M na zajęciach  Zdobądź „ZŁOTĄ KIELNIĘ” 12.03.2018r.

IMG 1512

Uczniowie mieli zadanie z pracy zespołowej - wzmacnianie relacji w zespole - ćwiczenie

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem narzędzi komputerowych stosowanych w budownictwie. Uczniowie pogłębią swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu projektowania posługując się jednym z programów wykorzystywanych w budownictwie i architekturze jakim jest program AutoCAD. Uczestnicy podczas zajęć mogą wykazać się zdobytą już wcześniej wiedzą z zakresu rysunku technicznego, budownictwa i innych przedmiotów zawodowych i użyć jej podczas pracy z programem.

Zajęcia z robotyki to nauka poprzez zabawę. Zapoznajemy się z podstawowymi elementami robota: serwomotory, czujniki dotyku, ultradźwięków, światła i dźwięku. Pierwsze roboty potrafią już wykonywać kilka prostych czynności. A poniżej można zobaczyć nasze ostatnie wynalazki - "twórczość własna".

Jarosław Huber