Uczniowie mieli zadanie z pracy zespołowej - wzmacnianie relacji w zespole - ćwiczenie

Zajęcia z robotyki to nauka poprzez zabawę. Zapoznajemy się z podstawowymi elementami robota: serwomotory, czujniki dotyku, ultradźwięków, światła i dźwięku. Pierwsze roboty potrafią już wykonywać kilka prostych czynności. A poniżej można zobaczyć nasze ostatnie wynalazki - "twórczość własna".

Jarosław Huber 

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z historią architektury i budownictwa. Uczniowie zapoznają się z uwarunkowaniami kulturowymi budowy form i stylistyki obiektów architektonicznych i układów urbanistycznych. Dostrzegają relacje między architekturą dawną a nowopowstałą. Dodatkowo kształtują wrażliwość i poczucie estetyki w zakresie kreowania otoczenia.

Zajęcia udokumentowane na zdjęciach odbyły się 18.12.2017r. o godz.14.05 – 14.50 w klasie IV w zawodzie technik budownictwa.  Dotyczyły  wzorów neoklasycystycznych w architekturze. Uczniowie poznali źródła neoklasycyzmu oraz zasadnicze elementy budynków neoklasycystycznych. Przydatny okazał się (jak i na zajęciach wcześniejszych) „Słownik pojęć architektonicznych” autorstwa Bogusława Porzuczka, który każdy uczeń otrzymał na pierwszym spotkaniu. Omówione zostały przykłady architektury neoklasycystycznej w Polsce, m.in. Pałac Łazienkowski w Warszawie i Dwór Mikołaj w Wadowicach.


Justyna Piotrowska

Zajęcia "Z MUROWANIEM ZA PAN BRAT" przeprowadzone w dniu 15.11.2017r. w klasie IVB PCKZiU.

W ramach tych zajęć młodzież jest wdrażana do szukania nowości budowlanych, korzystania z fachowych czasopism oraz wyszukiwania istotnych informacji o   właściwościach materiałów budowlanych w zależności od zastosowania w konkretnych sytuacjach.

 

Renata Pachocka