Uczniowie - elektrycy z kasy II ME na praktykach zawodowych w ramach projektu „Wiedza oparta na praktyce...”

IMG 20190328 121318

Umiejętności kadry kierowniczej i organizacyjnej budowy nie mogą ograniczać się jedynie do opanowania tajników technologii poszczególnych robót. Konieczna jest także umiejętność organizowania pracy i to w taki sposób, aby jej wyniki były odpowiednio efektywne. Można to uzyskać, gdy warunki pracy i jej organizacja będą pozwalały na osiąganie odpowiedniej jakości. 

Uczniowie podczas dodatkowych zajęć mogą poszerzać i utrwalać swoją wiedzę i umiejętności, a tym samym organizować tak prace budowlane, aby były one wykonane w jak najkrótszym czasie, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa.

Uczniowie podczas zajęć mają możliwość pracy na programie AutoCAD –  jest program tworzony i  wykorzystywany do dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Program powszechnie wykorzystywany w dziedzinach technicznych i inżynierskich m.in. przez konstruktorówarchitektówelektronikówmechaników i innych projektantów.