W ramach realizowanego projektu pn.: Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.9. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych, zakupione zostało wyposażenie klasopracowni dla zawodu elektryk i operator obrabiarek skrawających w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Bankowej 13.

W ramach zamówienia zakupiono, między innymi: oscyloskopy cyfrowe, zestawy do nauki elektromagnetyzmu, mierniki uniwersalne, zasilacze laboratoryjne, generatory, mierniki pojemności indukcyjności i rezystencji, mierniki uniwersalne, imadła maszynowe, końcówki wymienne do czujników zegarowych, komplet płytek dociskowych, czujniki zegarowe dźwigowe, nóż tokarski, płytki tokarskie, uchwyt tokarski, elektroniczny czujnik krawędzi, wiertarko – wkrętarki, wiertarkę, wyrzynarkę, stoły warsztatowe, nadbudowy, zespoły nóg bocznych, szafki warsztatowe, imadła, ostrzarkę do wierteł, krzesła warsztatowe, szlifierkę stołową oraz ostrzałkę do pił taśmowych. Wszystkie zakupione elementy wyposażenia w sposób realistyczny odwzorowują miejsce pracy elektryka i operatora obrabiarek skrawających, które są pomocne w nauce i przygotowaniu do zawodu.

Łączna suma zamówienia to kwota w wysokości 158 155,47 zł.  

 

W ramach zamówienia zakupiono, między innymi: meble wyposażenia sklepu, maszyny księgujące i kasy fiskalne (rejestrujące), urządzenia komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, maszyny do metkowania, bramka wejściowa, wózki popychane (sklepowe), testery do banknotów oraz wyroby sztuczne przypominające towar sklepowy. Wszystkie zakupione element wyposażenia w sposób realistyczny odwzorowują miejsce pracy sprzedawcy oraz są pomocne w nauce i przygotowaniu do zawodu.W ramach zamówienia zakupiono, między innymi: meble wyposażenia sklepu, maszyny księgujące i kasy fiskalne (rejestrujące), urządzenia komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, maszyny do metkowania, bramka wejściowa, wózki popychane (sklepowe), testery do banknotów oraz wyroby sztuczne przypominające towar sklepowy. Wszystkie zakupione element wyposażenia w sposób realistyczny odwzorowują miejsce pracy sprzedawcy oraz są pomocne w nauce i przygotowaniu do zawodu.

Łączna suma zamówienia to kwota w wysokości 61 886,22 zł.

Więcej informacji pod linkiem tutaj >>

W ramach ww. projektu dostarczone zostało wyposażenie w postaci zestawów panelowych:

- układy zapłonowe pojazdów;

- układy elektrotechniki i elektroniki pojazdowej;

- aktoryka systemów pojazdowych;

- sensoryka systemów pojazdowych.

Dostarczono wyposażenie o wartości 157 346,10 zł brutto.

Więcej informacji pod linkiem tutaj >>

W ramach ww. projektu dostarczone zostało wyposażenie w sprzęt i narzędzia budowlane.

Dostarczono wyposażenie o wartości 27 477,00 zł brutto.

Więcej informacji pod linkiem tutaj >>