Staże zawodowe mają na celu poszerzenie wiadomości uczniów i sprawdzenie ich umiejętności w realnych warunkach pracy. W chwili obecnej staże realizuje 46 uczniów Technikum Zawodowego nr 1 im. Profesora Wiktora Zina w Wałczu. 50 stażystów zakończyło już pracę. Technicy logistycy, i technicy budownictwa pracują i uczą się w zakładach na terenie województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

IMG 20180420 140437 HDRIMG 20180420 140540 HDR